Hur fungerar tjänsten

De data som är nedladdningsbara är vissa grunddata samt aggregerade/summerade data enligt önskemål från dataanvändare. Vi tar gärna emot synpunkter på tjänsten och eventuella önskemål om andra datamängder från databaserna.

I tjänsten kan du filtrera på antingen län eller huvudavrinningsområde för att leverera data i valt område från alla provfiskade sjöar eller vattendrag i databaserna.

Exempel på URL för nätprovfisken från Dalarnas län: https://norssers-api.slu.se/api/NorsData/Get/Dalarna

Exempel på URL för elprovfisken från Lagans huvudavrinningsområde: https://norssers-api.slu.se/api/SersData/Get/98000


Fångst Nätprovfiske grunddata

Filtrera på Län

Filtrera på Län och Vatten

Filtrera på Län, Kommun och Vatten

Individlängder Nätprovfiske grunddata

Filtrera på Län

Filtrera på Län och Vatten

Filtrera på Län, Kommun och Vatten

Nätprovfiske aggregerad data senaste fisket

Filtrera på Län

Filtrera på Huvudflodområde

Filtrera på Sjö

För att filtrera på sjö behövs både SMHI-ID och namn anges, enligt ”xxxxxx-yyyyyy sjönamn”, för att få träff på data. Det finns nämligen många sjöar med samma namn. Exempel på URL för nätprovfiske från enstaka sjö: https://norssers-api.slu.se/api/NorsData/Get/681803-154758 Storsjön

Hämta all data från senaste provfisket


Elprovfiske aggregerad data per elfiskelokal

Filtrera på Län

Filtrera på Huvudflodområde

Filtrera på Vattendragsnamn

För att filtrera på vattendrag, anges vattendragsnamnet i webbläsarens inmatningsfält för adress. Exempel: https://norssers-api.slu.se/api/SersData/Get/Sänkebäck. Här kan Sänkebäck bytas ut mot namn på annat vattendrag.

Hämta all data

Elfiskeresultat inklusive VIX/VIXmorf-beräkningar

Filtrera på Län

Filtrera på Län och Kommun

Filtrera på Huvudavrinningsområde


Denna webbtjänst är framtagen av Institutionen för akvatiska resurser
Vid frågor om tjänsten kontakta anders.kinnerback@slu.se